Vad betyder Befattning?

Befattning, synonym för "tilldelad tjänst". En befattning är en organisationsenhet avsedd för endast en person. En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisationshierarki. En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar som den som innehar befattningen tilldelas. En persons anställning i en organisation är oftast kopplad till en (1) befattning. en befattn.. Läs vidar på Wikipedia

ta (ha) befattning med befatta sig med, ha att göra medanställning, tjänst || -en; -ar

Synonym till Befattning?


1. anställning, tjänst, ämbete, post, plats, arbete, syssla, sysselsättning, tjänsteåliggande, uppgift, funktion
2. sysslande, bestyr, arbete


Läs mer om "Befattning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Noaord, Rannsaka, Kavle, Matsedel, Total, Rams, Bryggande