Vad betyder Båda?

förutsäga: båda någon en ljus framtid; vara tecken på: det bådar gott för framtiden || -de
grynna || -n; bådor

Synonym till Båda?


pron.
bägge, bådadera, bäggedera, ömse
el. både
subst.
skär, undervattensklippa, låg klippa i havsbandet, grund, grynna

verb

1. varsla om, förutsäga, ge bud, förebåda, bebåda, låta ana, vara förebud för
2. båda upp uppbåda, samla, samla ihop, sammankalla, buda


Slumpvalda ord:

Rinit, Anamorfos, Avflagningar, Kejsarsnitt, Bultande, Seminarium, Fundamentalist