Vad betyder Avlägsna?

ta bort, föra bort; avlägsna sig gå bort, bege sig i väg || -de

Synonym till Avlägsna?

ta bort, fjärma, föra bort, bortföra, få att försvinna, undanröja; avlägsna sigbort, bege sig iväg


Läs mer om "Avlägsna" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ostlig, Paradis, Elektricitet, Organisera, Exeunt, Legitimationsbevis, Skidbacke