Vad betyder Asatro?

Asatron är en polyteistisk religion, som utövades av germanerna i Nordeuropa före kristendomens införande. Ordet är en nordisk term bestående av två delar: As (i genitiv), gud i fornnordisk mytologi, och tro. Uttrycket återupptogs under 1800-talets nationalromantik, då kännedomen och intresset för tiden innan kristnandet av Norden blev mer utbrett. Namnet eller termen Asatru är belagd .. Läs vidar på Wikipedia

dyrkan av asarna

Synonym till Asatro?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Handdocka, Studieperiod, Turist, Betydelsefull, Vinnare, Slaf, Luxemburgsk