Vad betyder Arvode?

Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag. Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift. Ordet honorar har samma innebörd. Ordet "honorar" används mycket inom författarvärlden och avser då den summan pengar författaren får för att låta sin text publiceras. Nä.. Läs vidar på Wikipedia

ersättning, betalning (till exempel för ett uppdrag) || -t; -n

Synonym till Arvode?

ersättning, honorar, betalning, gage, provision, lön, pröjs


Läs mer om "Arvode" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Krumstav, Vemodig, Valutahandel, Knuta, Personage, Cellulit, Missil