Vad betyder Arvfurste?

Arvfurste eller arvfurstinna, även arvprins eller arvprinsessa, är titlar för en person har arvsrätt till ett (stor)hertigdöme, markgrevskap, lantgrevskap, furstendöme eller kungadöme. == Internationellt bruk == Titeln har sitt ursprung i Tyskland där den brukades för den medlem av ett furstehus som stod närmast i tur att ärva tronen. Kronprins var då alltså ett specialfall, i form .. Läs vidar på Wikipedia

(äldre titel för) prins som är berättigad att ärva tronen (dock ej om kronprinsen)

Synonym till Arvfurste?

se tronarvinge


Läs mer om "Arvfurste" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gymnastik, Blygas, Jordbit, Frusen, Konflagration, Gangsterledare, Tortellini