Vad betyder Arv?

Den här artikeln handlar om ärvd egendom. Se även arv (olika betydelser). Arv är bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör. Arv genom bördsrätt har länge spelat en viktig roll i vissa samhällen. De seder och lagar som finns kring arv varierar över plats och tid. Enligt gammal germansk rätt ärvdes egendom till följd av släktskap. Testamente .. Läs vidar på Wikipedia

det som man lämnar efter sig när man dör, kvarlåtenskap; det som man får överta efter en död; gå i arv övergå till någon som arv ärftlighet || -et; pl. =, best. pl. -en
våtarv || -en resp. -n

Synonym till Arv?

kvarlåtenskap, arvedel, arvslott, legat; ärvande, arvtäkt, ärftlighet, hereditet, arvsanlag, gen(er)


Läs mer om "Arv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dermatologi, Livregemente, Marskland, Lappfogde, Medinflytande, Snabb, Vagabondage