Vad betyder Artillerist?

soldat vid artilleriet || -en; -er

Synonym till Artillerist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Polycentrisk, Hisschakt, Lapska, Biodynamisk, Appellativ, Ikonoklast, Uppstiga