Vad betyder Artighet?

Artighet kan lämpligast beskrivas som praktiskt tillämpad etikett i syfte att underlätta umgänget med andra människor. I grunden handlar artighet om att visa andra människor respekt på ett sätt så att de känner sig respekterade. Vad som är artigt är starkt färgat av kulturen; Det som uppfattas som artigt i en kultur kan betraktas som oartigt eller bisarrt i en annan kultur. == Käll.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara artig; artig handling, artigt yttrande || -en; -er

Synonym till Artighet?

hövlighet, uppmärksamhet, förbindlighet, belevenhet, höviskhet, politess, artig handling; komplimang, smicker, galanteri, artigt yttrande


Läs mer om "Artighet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sluntit, Vaktel, Sejval, Detaljhandel, Peritonit, Morbid, Falka