Vad betyder Artificiell?

Artificiell, via franska från latinet artificialis ’konstgjord’, kan avse: Artificiell intelligens Artificiell klättring Artificiell skidbacke Artificiella rev Insemination Kloning Konstgjorda språk.. Läs vidar på Wikipedia

konstgjord, konstlad; artificiell intelligens, AI (datateknisk term) egenskap hos en dator som gör att den tycks efterlikna mänskligt tänkande || -t; -are

Synonym till Artificiell?

konstgjord, syntetisk, onaturlig, oäkta, tillverkad; konstlad, tillgjord, förkonstlad, plastig; artificiell intelligens datorprogram som efterliknar mänskligt tänkande, AI, maskinintelligens


Läs mer om "Artificiell" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Balle, Ankarboj, Uppbunden, Hylla, Integralkalkyl, Esperanto, Pk