Vad betyder Artefakt?

Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor. Gamla föremål eller helt nytillverkade. I beteckningen inkluderas även avfallsprodukter från tillverkning. Begreppet artefakt hänger nära samman med begreppet materiell kultur. En lista på artefakttyper och anläggningstyper som.. Läs vidar på Wikipedia

konst- eller bruksföremål format av människan, konstprodukt || -en; -er

Synonym till Artefakt?

konstprodukt, konstgjort föremål


Läs mer om "Artefakt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tiotalist, Tipsa, Tvingas, Dagkirurgi, Kikarsikte, Bitti, Handlove