Vad betyder Art?

Art inom keltisk mytolgi, se Art (keltisk mytologi) Art är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in närbesläktade organismerna i grupper, så kallade taxa, i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i vardagsspråket och olika arter i vetenskaplig mening. Närbeslä.. Läs vidar på Wikipedia

beskaffenhet, väsen; slag, sortgrundenheten i djurens och växternas systematik || -en; -er

Synonym till Art?

sort, slag, typ, genre; beskaffenhet, natur, väsen, karaktär; ras, släkte


Läs mer om "Art" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Transportband, Kulturchock, Killer, Bojkott, Osman, Pulla, Koppa