Vad betyder Arsenik?

Arsenik (latinskt namn, arsenicum) är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Arsenik har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och prydligt gla.. Läs vidar på Wikipedia

ett grundämne; ofta benämningarseniktrioxid (ett gift) || -en

Synonym till Arsenik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Herdestund, Erbium, Isracing, Vitalitet, Maj, Kostbar, Toxicitet