Vad betyder Ars poetica?

(latin) skaldekonsten

Synonym till Ars poetica?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Framtidskvinna, Trottoar, Styrande, Fixeringsbild, Ljudverkan, Flejma, Dumhuvud