Vad betyder Arrondering?

Arrondering, fastighetsrättslig term för att dela upp mark i fastigheter. Uttrycket används även avseende fastläggandet eller förändringen av gränser mellan länder. Med omarronderingsområde avses ett område vars fastighetsindelning för tillfället håller på att reformeras. Historiskt har jordbruksreformer som storskifte, laga skifte och nyskifte inneburit stor omarrondering av jordbr.. Läs vidar på Wikipedia

avrundning; åkrarnas läge i förhållande till varandra i ett lantbruk || -en; -ar

Synonym till Arrondering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Outgrundlig, Myopisk, Grassera, Inverka, Reseledare, Harpist, Blogg