Vad betyder Arrondera?

avrunda och utvidga (sina ägor) || -de

Synonym till Arrondera?

(mindre brukl.) avrunda (sina ägor), utvidga


Läs mer om "Arrondera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Paradigm, Percentil, Renskav, Hopstuva, Haft, Reklamremsa, Warrant