Vad betyder Arrestera?

gripa eller anhålla, ta i fängsligt förvar || -de. Anm.: ordet förekommer inte i svenskt polisiärt el. juridiskt språkbruk

Synonym till Arrestera?

gripa, anhålla, häkta, fängsla, frihetsberöva, sätta fast, sätta i arrest, sätta bakom lås och bom, sy in, bura in


Läs mer om "Arrestera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Parole, Musikafton, Braman, Anslutningsdon, Obemedlad, Frusta, Husrad