Vad betyder Armfoting?

brakiopod individ av en provins havslevande, vanligen fastsittande djur med skal och två fångstarmar som utgår från munnen || -en; -ar

Synonym till Armfoting?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Folkstyrelse, Solgul, Oeldad, Kontrollapparat, Sinn, Propeller, Katalog