Vad betyder Armeniska?

Armeniska (armeniska: հայերեն, hajeren) är ett indoeuropeiskt språk som tillhör satemspråken. Språket talas i Armenien, Turkiet, Iran, Syrien, Libanon, Grekland och i Nagorno-Karabach. Utöver det talas armeniska av den armeniska diasporan som är spridd över hela världen. Språket skrivs med ett eget alfabet. Armeniskan utgör en egen gren i den indoeuropeiska språkfamiljen, där d.. Läs vidar på Wikipedia

ett indoeuropeiskt språk || -narmenisk kvinna || -n; armeniskor

Synonym till Armeniska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lekfull, Preparering, Fina, Barracuda, Knarkare, Smutskasta, Raderkautschuk