Vad betyder Armenier?

Armenier är ett mycket gammalt kristet, indoeuropeiskt folk, vars ursprung traditionellt förläggs till det historiska Armenien, som till stor del utgörs av dagens östra Turkiet. Armenier talar armeniska som även är ett eget skriftspråk. Detta bygger på det armeniska alfabetet som inte påminner om något av de angränsande språken. Ett stort antal armenier finns kvar i landet Armenien, N.. Läs vidar på Wikipedia

person från Armenien; person som tillhör det armeniska folket (även utanför Armenien) || -n; pl. =

Synonym till Armenier?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Nativ, Medicinering, Gosande, Popkonst, Slutet, Tungus, Ofarbar