Vad betyder Armatur?

Armatur av latin armatura, "utrustning", "skydd", används främst i olika tekniska sammanhang för mängden kringkomponenter som stöd för huvudfunktionen. Armatur kan avse vara flera saker, bland andra: lamparmatur, den del av en lampa som bland annat innehåller hållare för glödlampa, elektriska anslutningsdon och annan teknisk utrustning såsom reaktor och tändare för lysrör, upphängni.. Läs vidar på Wikipedia

belysningsanordningar, lampor; VVS-utrustning (vattenkranar och dylikt); (term i tekniken i allmänhet) utrustning (tillbehör) till en teknisk anläggning || -en; -er

Synonym till Armatur?

utrustningsdetaljer, maskintillbehör, utrustning, tillbehör; belysningsanordning, belysning, lampa, krona


Läs mer om "Armatur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Intetdera, Overheadkostnader, Mynt, Morgonstund, Pagod, Bubbelkammare, Vattnas