Vad betyder Arkivarie?

En arkivarie arbetar med att utreda, vårda, ordna och förteckna arkivbestånd samt att ge råd och service till arkivets användare och besökare. Arkivarien, som vanligtvis har högskoleutbildning (fil kand eller fil mag) i bland annat arkivvetenskap, kan arbeta med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. Arkivarien utreder, granskar och b.. Läs vidar på Wikipedia

tjänsteman vid ett arkiv || -n; -r

Synonym till Arkivarie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pingvin, Beskogning, Kortsystem, Barnporr, Trimma, Lubba, Dekorum