Vad betyder Arkivarbete?

(äldre benämning på) anställning med lönebidrag; skyddat arbete som består av annan verksamhet än kroppsarbete

Synonym till Arkivarbete?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Akterut, Uppkomma, Fulltonig, Kyrkkaffe, Kateder, Tiara, Akademist