Vad betyder Arkitektur?

byggnadskonst, -sätt eller -stil; (datateknisk term) uppbyggnad av ett datasystem || -en; -er

Synonym till Arkitektur?

byggnadskonst, byggnadsstil, byggnadssätt, arkitektonik; utformning, uppbyggnad, konstruktion


Slumpvalda ord:

Japanska, Honhund, Acetat, Efterblivenhet, Presbyteriansk, Imperialism, Oombett