Vad betyder Arkitektur?

byggnadskonst, -sätt eller -stil; (datateknisk term) uppbyggnad av ett datasystem || -en; -er

Synonym till Arkitektur?

byggnadskonst, byggnadsstil, byggnadssätt, arkitektonik; utformning, uppbyggnad, konstruktion


Slumpvalda ord:

Kvickt, Bosniska, Svajning, Kvistning, Sibilant, Aptitlighet, Protestera