Vad betyder Arketyp?

Arketyp (grekiska archetypos, av (αρχή) arche "början", "grund", "orsak" och typos "mönster", "förebild") är en urbild, urtyp, ett nedärvt sätt att tänka och känna. Inom textkritik används arketyp som beteckning på den ursprungliga versionen av en text som förts vidare genom tradition i handskrifter. Ofta är originalet förlorat och kvar finns endast avskrifter av avskrifter i fler.. Läs vidar på Wikipedia

urbild, urtyp; (psykologisk term) medfödd, för alla människor gemensam föreställningäldsta handskrift av ett (klassiskt) litterärt arbete || -en; -er

Synonym till Arketyp?

urbild, urtyp; första handskrift


Läs mer om "Arketyp" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Meanderornament, Oregelbundenhet, Glittrande, Gaffelsegel, Avbalansera, Griskulting, Smuggling