Vad betyder Ark?

husliknande farkost (Noas ark i Bibeln)helig symbol (troligen en kista med lagens tavlor) hos de forntida israeliterna || -en
böcker består) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Ark?

pappersblad, blad, papper; tryckark

1. husliknande farkost, flatbottnat fartyg
2. skrin, kista; förbundsark


Slumpvalda ord:

Anklagare, Bordsgranne, Rekryt, Illusionist, Ratta, Extrakt, Utantill