Vad betyder Aritmetisk?

räkne-, siffer-; aritmetisk serie en följd av tal där skillnaden mellan två på varandra följande tal hela tiden är densamma, till exempel 11, 16, 21, 26, 31, 36 (med skillnaden 5); aritmetiskt medelvärde en form av medeltal (se detta ord) || -t

Synonym till Aritmetisk?

matematisk


Läs mer om "Aritmetisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Batterist, Revolt, Varhelst, Kymrisk, Chansa, Grammofonplatta, Prunk