Vad betyder Aritmetik?

Aritmetik, räknelära, (från grekiskan arithmein: räkna, arithmetike: räknekonst, arithmos: tal) är den gren inom matematiken som behandlar räknande. Det är den mest ursprungliga formen av matematik och innefattar grundläggande egenskaper hos tal, som hur de skrivs och hur de fungerar under addition, subtraktion, multiplikation och division; även andra räkne-operationer som procenträkni.. Läs vidar på Wikipedia

läran om talen, räknelära || -en

Synonym till Aritmetik?

läran om talen, räknelära, räknekonst, sifferräkning, matematik, räkning


Läs mer om "Aritmetik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tillfyllest, Dosimeter, Torska, Samlad, Dragkedja, Arbetskonflikt, Moralisk