Vad betyder Arianism?

Arianism är teologisk lära, som härrör från presbytern Arius från Alexandria (cirka 260-336). Arianismen utgår från kristendom, men ses av de stora kristna samfunden som kättersk. == Teologi == Enligt arianismen är Sonen (Jesus Kristus) ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapade varelser, men inte Gud. Det har enligt arianismen funnits en tid när Guds Son ännu inte sk.. Läs vidar på Wikipedia

en lära i fornkristen tid (Sonen är skapad av Fadern och inte född och inte av samma väsen som Fadern) || -en

Synonym till Arianism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Reprisera, Husbock, Visualisering, Ollonpistol, Lei, Stickreplik, Luttra