Vad betyder Arian?

längre solosång i opera eller dylikt || -n; arior

Synonym till Arian?

solosång, solosångstycke


Läs mer om "Arian" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Supplera, Hautelisse, Barkborre, Plockhandske, Nettovikt, Nyhetsblad, Rusa