Vad betyder Argumentering?

argumentation || -en; -ar

Synonym till Argumentering?

argumentation, resonemang, talan


Slumpvalda ord:

Burmes, Synpunkter, Promovering, Motivisk, Flatulens, Kuna, Ljusskygg