Vad betyder Argumentering?

argumentation || -en; -ar

Synonym till Argumentering?

argumentation, resonemang, talan


Slumpvalda ord:

Martyrium, Hesperien, Sionistisk, Skiljeman, Klibbighet, Ekumenisk, Hospitant