Vad betyder Argumentera?

lägga fram skäl för eller emot något || -de

Synonym till Argumentera?

ange sina skäl, lägga fram skäl, hävda, bevisa, diskutera, resonera, förfäkta


Läs mer om "Argumentera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Piska, Snokande, Fakir, Lansett, Powerplay, Julskinka, Sumpa