Vad betyder Argumentation?

En argumentation är en följd av påståenden som anförs som skäl för eller mot en tes. Ett argument syftar vanligtvis på ett av de led som ingår i en slutledning, men kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi. En argumentation består av en serie påståenden som börjar med argumentationens premisser och som mynnar ut i argumentationens tes. Resoneman.. Läs vidar på Wikipedia

resonemang för att övertyga, driva igenom något || -en; -er

Synonym till Argumentation?

resonemang, argumentering, sätt att argumentera, bevisföring, slutledning


Läs mer om "Argumentation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Telexapparat, Vakthund, Modal, Turs, Teoretiker, Avfallsrester, Gelike