Vad betyder Argument?

Argument kan syfta på en komponent i komplexa tal, se argument (matematik) ett skäl för ett påstående, eller ett helt resonemang eller en slutledning, se argumentation värdet på en (oberoende) variabel, se funktionslära och logik en liknande term inom programmering, se argument (programmering) Argument Förlag AB, ett bokförlag i Varberg Argument, ett debattprogram i Sveriges Television s.. Läs vidar på Wikipedia

något som man anför för att bevisa eller övertyga, skäl; (i predikatlogiken) det om vilket något utsägs || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Argument?

skäl, bevis, framförd omständighet, grund, orsak


Läs mer om "Argument" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ortdrivare, Braja, Gastronomisk, Luftfarkost, Duschmunstycke, Foder, Vaselin