Vad betyder Arghet?

(ålderdomligt ord) ondskadet att vara arg, ilska || -en

Synonym till Arghet?

ilska, vrede, förbittring


Läs mer om "Arghet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Plankbro, Tadla, Tafs, Vederfaras, Bortemot, Sopsortering, Avfasning