Vad betyder Arena?

Arena är den med sand beströdda cirkulära eller ovala öppna stridsplatsen i romarnas amfiteater. Ordet kommer från latinets "arena", en finkornig sand som användes för att suga upp och täcka det blod, som antikens gladiatorspel gav upphov till. Begreppet används även för amfiteatern och liknande anläggningar i sin helhet och har senare fått en allmän betydelse av skådeplats, tävlin.. Läs vidar på Wikipedia

skådeplats, till exempel för de uppträdandecirkus, tävlingsbana || -n; arenor

Synonym till Arena?

skådebana, skådeplats, manege, estrad, scen; tävlingsbana, idrottsplats


Läs mer om "Arena" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Semesterfirare, Snedrekrytering, Krigsskatt, Universitetsrektor, Deltavinge, Ko, Bodde