Vad betyder Area?

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet. Arean hos en form kan mätas genom att jämföra den med en kvadrat av bestämd storlek. SI-enheten för area är kvadratmeter (m²). Inom matematiken är enhetskvadraten definierad till att ha arean 1. Det finns flera välkända formler som beskriver arean hos enkla geometriska former, såsom trianglar, rektang.. Läs vidar på Wikipedia

yta, ytinnehåll; område || -n; areor

Synonym till Area?

yta, ytinnehåll, ytstorlek, areal; fält, område


Läs mer om "Area" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Trettiotalist, Stalagmit, Blessyr, Himla, Tosa, Asteni, Snabbled