Vad betyder Arboretum?

Ett arboretum (av lat. arbor, "träd"), är en plantering av träd och buskar, ofta skapad med syftet att studera de planterade sorterna. Andra syften med planteringen kan vara att samla, bevara och presentera olika trädslag. Ofta är syftena kombinerade, växterna kan studeras i olika avseenden samtidigt som olika sorter bevaras och visas upp för en upplevelse av mångfald. Planteringen kan var.. Läs vidar på Wikipedia

(latin) plantering med träd och buskar, avsedd för forskning eller dylikt || -et el. =, pl. = el. arboreta, best. pl. arboretumen

Synonym till Arboretum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Nar, Hellensk, Nimbostratus, Centralort, Pinkod, Djursamling, Fux