Vad betyder Arbetsutskott?

Ett arbetsutskott, förkortat AU, är en utsedd grupp inom en större styrelse som har att bereda ärenden till styrelsemötena och också ofta hanterar mer löpande ärenden inom styrelsens mandat. == Se även == Presidium Verkställande utskott.. Läs vidar på Wikipedia

mindre grupp som tillsätts till exempel inom en föreningsstyrelse för att sköta den löpande verksamhe-ten

Synonym till Arbetsutskott?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ingrisk, Inses, Apoteksvara, Isgata, Dip, Knussla, Ovansida