Vad betyder Arbetstvist?

Arbetstvist kallas den tvist som uppstått i ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstvist uppstår om man är oense om huruvida t ex en uppsägning, ett avsked eller omplacering mm gått rätt till eller inte. En arbetstvist kan även handla om rätten till återanställning, den så kallade företrädesrätten, eller arbetstider, lön, arbetsvillkor, anställningsvillkor.. Läs vidar på Wikipedia

tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare om löner eller andra arbetsvillkor; jämför arbetskonflikt

Synonym till Arbetstvist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Konkatenera, Vuvuzela, Etylen, Olat, Infoga, Slovakiska, Hake