Vad betyder Arbetsterapeut?

En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering eller habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Arbetsterapins mål är att tillsammans med klienten utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. == Arbetsom.. Läs vidar på Wikipedia

person som yrkesmässigt sysslar med arbetsterapi

Synonym till Arbetsterapeut?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avslutande, Marxistisk, Halvherre, Fastlagsbulle, Apportera, Slimma, Klatschig