Vad betyder Arbetstagare?

anställd eller (i vissa fall) person i liknande situation || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Arbetstagare?

anställd, personal, löntagare, arbetare, tjänsteman


Läs mer om "Arbetstagare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Alfahanne, Teokrati, Switch, Kallras, Halvslumra, Ostadig, Turas