Vad betyder Arbetsstudie?

(mest i pluralis) systematisk undersökning av en arbetsprocess till exempel för att öka effektiviteten eller för att sätta ackord

Synonym till Arbetsstudie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Cirkelradie, Rapir, Obligat, Troglodyt, Klockarkatt, Linjebil, Utmattning