Vad betyder Arbetsskada?

Arbetsskada, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit under arbetstid och/eller till följd av arbete. Med yrkesskada förstås skada som erhållits vid yrkesarbete. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik rapporterades det under 2010 och till och med första kvartalet 2011 104 000 arbetsskador. Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av arbetet ska arbetsgivaren.. Läs vidar på Wikipedia

yrkessjukdom (se detta ord), olycksfall i arbetet, smitta samt olycksfall vid färd till eller från arbetet

Synonym till Arbetsskada?

yrkesskada


Läs mer om "Arbetsskada" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dike, Klacksparka, Sovchos, Blus, Statsmonopol, Bilharzios, Gulfstaterna