Vad betyder Arbetsnarkoman?

en som ständigt arbetar (för sin personliga tillfredsställelses skull)

Synonym till Arbetsnarkoman?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Konstfrusen, Glans, Recession, Turistattraktion, Munkjacka, Drivankare, Ovanjordisk