Vad betyder Arbetsminne?

Arbetsminne kan syfta på: Primärminne, inom datortekniken Arbetsminne (psykologi), inom psykologin.. Läs vidar på Wikipedia

(datateknisk term) en del av primärminnet (se detta ord)

Synonym till Arbetsminne?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Musikstycke, Busunge, Silkesapa, Skyldra, Kontanter, Snacks, Sjudare