Vad betyder Arbetslivsorientering?

Arbetslivsorientering förkortat AO är ett skolämne som kan finnas i gymnasieskolorna i Sverige. Det berör arbetsmiljöer och tar upp frågor som fackföreningar, skatter, samhälle, politik och liknande saker. Dessa lektioner är till för att eleverna lättare ska kunna klara av arbetslivet när de lämnar skolan. Arbetslivsorientering förekommer oftast på gymnasielinjer som är yrkesinrikt.. Läs vidar på Wikipedia

åtgärder för att utbildningen i skolan skall ha anknytning till arbetslivet, till exempel prao (se detta ord)

Synonym till Arbetslivsorientering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Snedvriden, Opinionsbildning, Chefssekreterare, Axiologi, Exogen, Liberalisera, Skolad