Vad betyder Arbetslinjen?

Denna artikel handlar om arbetslinjen i svensk debatt. Många länder har liknande begrepp, se till exempel engelska "workfare". Arbetslinjen är ett av de vanligaste begreppen inom svensk politik. Det beskrivs ofta som att arbete skall prioriteras framför bidrag. Begreppet har dock också förklarats som en socialpolitisk ansats som prioriterar åtgärder för arbetslösa syftande till lönearbe.. Läs vidar på Wikipedia

inriktning i arbetsmarknadspolitiken på att arbetslösa i första hand skall få arbete, i sista hand arbetslöshetsunderstöd

Synonym till Arbetslinjen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gissning, Slampiskare, Cypress, Plantage, Storspov, Kontradiktion, Mossbelupen