Vad betyder Arbetsledare?

Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företag eller organisation. Med ansvarig arbetsledare åsyftas en person som utsetts av byggherre för att leda arbetet vid en byggplats. == ReferenserRedigera == Uppslagsorden arbetsledare och ansvarig arbetsledare från Nationalencyklopedins internettjänst. Hämtat 23 februari.. Läs vidar på Wikipedia

person som leder, fördelar och kontrollerar arbete

Synonym till Arbetsledare?

arbetsbas, bas, arbetsförman, förman, överordnad, befäl, chef, verkmästare, tillsyningsman, uppsyningsman, föreståndare


Läs mer om "Arbetsledare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Statens, Snabelslidmus, Rybs, Avantgarde, Zenit, Ciggis, Transsexuell