Vad betyder Arbetskraftsinvandring?

Arbetskraftsinvandring är den process varigenom människor migrerar mellan två länder på grund av att immigrationslandet har ett efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden och aktivt efterfrågar arbetskraft från andra länder. Arbetskraftsinvandring förekom efter andra världskriget till bl a Sverige och Västtyskland. Även ej förvärvsarbetande familjemedlemmar, hustrur och barn, flyttade.. Läs vidar på Wikipedia

(ordnad) invandring av utlänningar för att de skall arbeta i det nya landet

Synonym till Arbetskraftsinvandring?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Konciliant, Revisionism, Telefonkontakt, Relativitet, Pansarrum, Oproblematisk, Schavottera